[Laatst bijgewerkt in augustus 2020] Bedankt voor het bezoeken van Casino-Select.nl. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Tezamen met ons privacybeleid dicteert deze voorwaarden de relatie tussen Casino-Select.nl en u in connectie met deze website. Gebruik onze website niet als u niet akkoord gaat met één of meerdere delen van deze algemene voorwaarden.


De term ‘Casino-Select.nl’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van deze website. De term ‘u’ verwijst naar de kijker of gebruiker van deze website. De wetten van Nederland zijn van toepassing op uw gebruik van deze website en op alle geschillen die uit dergelijk gebruik voortkomen. Het gebruik van deze site is onderworpen aan het volgende:

  1. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en informatie. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  2. Wij, en derden, garanderen en waarborgen niet dat de informatie en materialen die gevonden worden op deze website correct, relevant, geschikt of compleet zijn of presteren voor welk doel dan ook.
  3. Deze website kan soms links naar andere websites bevatten die meer informatie kunnen bieden voor uw gemak. Deze links zijn geen indicatie dat wij de website(s) onderschrijven en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  4. U accepteert dat de informatie en het materiaal op deze site fouten of onnauwkeurigheden kan bevatten en wij ontkennen expliciet enige aansprakelijkheid voor dergelijke fouten of onnauwkeurigheden voor zover toegestaan is door de wet. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van enige informatie en materiaal op deze website en dit gebruik is geheel op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie, producten of diensten die u op deze website aantreft, voldoen aan uw specifieke vereisten.
  5. Deze website volgt browsergedrag bij door middel van cookies. Als u het gebruik van cookies toestaat, worden ze gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.
  6. Wij bezitten gelicentieerd materiaal op deze website. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het uiterlijk, het ontwerp, de afbeeldingen en de opbouw. Het is verboden om dit materiaal te reproduceren anders dan in overeenstemming met de copyrightverklaring, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  7. Gebruik van deze website zonder toestemming kan leiden tot een schadeclaim en/of een strafbaar feit.
  8. Alle handelsmerken die op deze website worden aangetroffen en die geen licentie hebben aan, of eigendom zijn van, de eigenaar van de website worden erkend op de website.